Privacyverklaring

De functioneel beheerder(s) van de Badmintoncompetitie NOF is (zijn) verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op www.badmintoncompetitie.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Badmintoncompetitie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de       persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Badmintoncompetitie verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de onderlinge dienstverlening tussen de deelnemende verenigingen aan de badmintoncompetitie NOF uit te kunnen voeren.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

 • Badmintoncompetitie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

 • Badmintoncompetitie verstrekt niet aan derden, alleen aan contactpersonen van deelnemende verenigingen aan de badmintoncompetitie NOF met een inlogcode tot de website www.badmintoncompetitie.nl.
 • Badmintoncompetitie zal nooit uw gegevens vrijgeven voor marketingdoeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 • Badmintoncompetitie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Badmintoncompetitie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via de contactbutton op www.badmintoncompetitie.nl.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 • Badmintoncompetitie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via de contactbutton op www.badmintoncompetitie.nl

Wijzigingen privacy verklaring

 • De functioneel beheerder(s) van Badmintoncompetitie NOF is (zijn) behoudt zich het recht voor tot het jaarlijks wijzigen van deze privacy verklaring. In geval van wijzigingen zullen de deelnemende verenigingen aan de badmintoncompetitie NOF van deze wijzigingen op de hoogte worden gebracht.